Tagastamine

Meie, PaperSeal, oleme ka ise igapäevaselt kliendiks. Seega teame, kui tähtis on toodete tagastamise võimalus. Üritame omaltpoolt tagastusprotsessi võimalikult lihtsaks muuta, ilma et klient peaks tagastamise soovi ja põhjuseid paberil või muul viisil avaldama. Küll aga oleme kohustatud järgima Leedu Vabariigis ja Euroopa Liidus kehtivaid sellekohaseid seadusi.

Kõik probleemid või pahatahtlikud juhtumid lahendatakse vastavalt allpool kirjas olevatele reeglitele. Teistel juhtudel võtke meiega ühendust ja me lahendame kõik probleemid võimalikul kiiresti.

Need reeglid kehtivad vastavalt Leedu Vabariigi Majandusministeeriumi poolt kehtestatud reeglitele "Kommunikatsioonivahendite vahendusel kaupade müümise ja teenuste osutamise lepingud" 2001a. august 17. Nr. 258

1. Kui kliendile on müüdud defektne/puudustega kaup, saab tooted 14 päeva jooksul tagastada. Kauba müüjalt on võimalik nõuda:

1.1. Asendada puudusega toode kvaliteetse tootega.

1.2. Teha hinnaalandus.

1.3. Kõrvaldada tekkinud puudused tasuta ja mõistliku aja jooksul.

1.4. Kompenseerida kliendile defekti eemaldamisega seotud kulud, kui defekti ei kõrvalda müüja, vaid klient ise või kolmas osapool.

1.5. Ühepoolset lepingu lõpetamist koos kauba eest tasutud raha tagasinõudega.

2. Toote garantii määrab toote tootja. 

3. Tooteid saab vahetada või tagastada vastavalt e-poe reeglitele, mis on kirjas siin samas lõigus “Tagastamine”. Klient peab saatma müüjale kirjaliku taotluse, kus kirjeldatakse viga ning kus on ka kirjas lõikes 1 sätestatud võimalik probleemi lahendusviis. Taotluses peab lisaks olema ka ostutšekk või arve, mis tõendab garantii olemasolu. Olemasolul tuleb lisada ka garantiisertifikaat (kui see anti tootega kaasa).

4. Kui klient ei saada ostutšekki/arvet või teisi eelmises punktis nõutud dokumente, ei saa müüja garantiid pakkuda. Sellisel juhul peab klient ostu tõendama ning garantii pakkumise võimalust otsitakse poolte kokkuleppel.

5. Kui müüja ja kliendi vahel tekib toote kvaliteedi osas eriarvamusi, on kliendil õigus pöörduda Tarbijakaitsesse.

6. Kui müüja ei võta vastutust punktides 1 ja 5 väljatoodu eest, võib klient pöörduda Tarbijakaitsesse. 

7. Toote kvaliteedi hindamise kulud makstakse vastavalt seadusele.

8. Soovi korral saavad nii müüja kui ka klient toote kvaliteedi hindamisel juures olla.

9. Suurte ja raskete (üle 10 kg) toodete transpordi kvaliteedi kontrollimise korraldab toote müüja (kui lepingus ei ole teisiti kokku lepitud). Sellisel juhul võib kvaliteedikontrolli toimuda ka kliendi juures.

10. Kui müüja tõendab, et klient rikkus toote kasutamise eeskirju või ladustas toodet selleks mittesobilikus kohas, ei kuulu toode garantii alla ning raha ei tagastata.

11. Kui klient ei ole rahul toote kuju, suuruse, värvi, mustri või teiste omadustega, on tal õigus 14 päeva jooksul alates maksmisest toode tagastada. Kliendil on võimalus tooted asendada.

Kui müüjal ei ole pakkuda võrdväärset või sobilikku toodet, võib klient eelmises paragrahvis välja toodud aja jooksul toote müüjale tagastada ning raha tagasi nõuda.

12. Toode tagastatakse müüjale samal viisil, nagu see saadeti. Tagastamiseks peab klient müüjale esitama kirjaliku taotluse. Taotlusele tuleb lisada kviitung/arve või muu ostu kinnitav dokument. Olemasolul tuleb lisada ka garantiidokument.

13. Klient saab kasutada punktis 11 toodud põhjusi toote tagastamiseks ainult siis, kui toodet ei ole kasutatud, seda ei ole rikutud ning toote kaubanduslik välimus on säilinud. Toote välimuslikud muutused, mida oli vaja teha tootega tutvumiseks, ei loeta oluliseks toote välimuse muutuseks..

14. Kui tekib vaidlus kauba muutunud välimuse või kahjustumise üle, on kliendil õigus pöörduda Tarbijakaitsesse. Pärast vastuse saamist peab ta sellest müüjale teada andma.