Ostureeglid

PaperSeal.ee reeglid, määramaks poolte kohustused ja õigused

1. Põhisätted

1.1. Ostmise ja müümise eeskirjad (edaspidi – Reeglid) määravad kindlaks www.PaperSeal.ee e-poe kliendi (edaspidi – Klient), ja UAB „Supakuota“ (edaspidi – Müüja) ühised õigused, kohustused ja kliendi vastutuse poest kauba ostmisel. E-poest kaupa ostes nõustub klient nende reeglitega.

2. Ostu-müügi leping

2.1. Ostu-müügi leping kliendi ja müüja vahel rakendub hetkest, mil klient asetab valitud kauba ostukorvi, määrab tarneaadressi, makseviisi ja on tutvunud reeglitega ning vajutab “Telli” nupule. Nimetatud leping kehtib kuni lepingujärsete kohustuste täitmiseni. Juhul, kui klient ei nõustu mõnede või kõikide lepingu reeglitega, ei tohi ta tellimust teha.

3. Müüja õigused

3.1. Kui klient üritab õõnestada e-poe tööd või selle stabiilsust või rikub oma kohustusi, võib Müüja ilma ette teatamata piirata, seisata (peatada) tema ligipääsu e-poele, ilma et vastutaks kliendile tekkida võiva kahju eest.

3.2. Müüjal on õigus ajutiselt või alaliselt e-poe töö ette teatamata peatada, sealjuures vastutamata Kliendile tekkida võiva kahju eest.

3.3. Müüjal on õigus ühepoolselt reegleid muuta, avaldades muudetud reeglid e-poe veebilehel. Muudatused jõustuvad kõikidele tehningutele, mis on tehtud pärast muudatuse rakendumise kuupäeva.

3.4. Müüja peab järgima Leedu Vabariigi seadusandlust.

4. Müüja kohutused

4.1. Müüja teeb kõik endast oleneva, et klient saaks kasutada e-poe teenuseid tõrgeteta. Siiski ei anna Müüja garantiid, et e-poe töös ei esine katkestusi või ei teki probleeme andmeedastusel. Müüja ei vastuta mistahes Kliendile tekkida võiva kahju eest, mille põhjustab e-poe rike või andmeedastuse vead.

4.2.  Tõsiste probleemide korral võib Müüja pakkuda Kliendile tellitud toote asemel analoogset toodet. Kui Klient sellega ei nõustu, makstakse Kliendile tema poolt makstud summa 10 tööpäeva jooksul tagasi. Sellisel juhul ei ole Müüjal Kliendi ees tulevikus enam kohustusi.

4.3. Müüja kohustub järgima ka teisi reeglites kirjas olevaid tingimusi.

5. Kliendi õigused

5.1. Kliendil on õigus osta e-poest tooteid vastavalt Leedu Vabariigis kehtivatele seadustele ja regulatsioonidele.

5.2. Kliendil (kasutajal) on õigus tagastada ostu-müügi lepingust 14 päeva jooksul alates kätte saamisest, saates vastavasisulise kirja Müüjale. Klient võib ostu-müügi lepingust taganeda üksnes juhul, kui tagastatav toode on uuega samaväärses seisus, see ei ole katkine ning selle välimus on muutumata.

5.3. Eritellimusel valmistatud kaupa (näiteks logoga teip, pakend või karp) ei ole võimalik tagastada. Lisaks ei saa tooteid tagastada juriidilised isikud ja ettevõtted.

5.4. Klient peab järgima Leedu Vabariigi seadusandlust.

6. Kliendi kohustused

6.1. Klient peab tasuma ostetud kauba ja selle transpordi eest. Lisaks tasub Klient muud lepingus kokku lepitud kulud ning võtma tellitud kauba vastu. Klient tasub kauba eest Kilopack.ee pangakontole või kohapeal sularahas selleks volitatud kullerile.

6.2. Klient on kohustatud registreerimisel avaldatud andmete muutumisel neid koheselt uuendama.

6.3. Kliendi poolt tehtud ülekanne peab olema heaks kiidetud Kliendi panga poolt. Kuni ülekande laekumiseni on Kliendi poolt tellitud kaubad reserveeritud olekus. Pärast ülekande laekumist peab Müüja Kliendi poolt valitud kaubad Kliendini tarnima.

6.5. Klient peab täitma ka teisi Leedu Vabariigi õiguslikke nõudeid. 

7. Üldine vastutus

7.1. Klient vastutab registreerimise vormi sisestatud info õigsuse eest ning on täielikult vastutav väära või ebatäpse info põhjustatud tagajärgede eest.

7.2. E-poes osapoolte vahel sõlmitud ostu-müügilepinguga seotud probleemid lahendatakse vastavalt Leedu Vabariigi seadusandlusele.

7.3. Vastavalt Eesti Vabariigi elektroonilise allkirjastamise seaduse 8 lõikele 3 on Klient müüjaga kokku leppinud, et Kliendi tegevused e-poes on kinnitatud identifitseerimiskoodiga (parooliga), mis vastavalt elektroonilise allkirjastamise seaduse 8 lõikele 1 võrdub juriidiliselt päris allkirjaga. Klient peab oma e-poe sisselogimise andmeid kaitsma ja kindlustama, et ainult tema teab neid ning keegi teine ei saa tema kontole ja andmetele ligi või neid kasutada. Kui tekib kahtlus, et andmetele on ligi pääsetud või neid kasutatud, teavitama viivitamatult Müüjat kui Ostja e-poe juurdepääsu info on avalikustatud või sellele on ligipääs kolmandatel isikutel. Kõik Kliendi identifitseerimiskoodi poolt tehtavad tehingud määratletakse automaatselt Kliendi poolt toime panduks ning seega vastutab Klient nende tehingutega kaasnevate tagajärgede eest.

7.4. Müüja ei vastuta oma veebilehel avaldatud kolmandate osapoolte linkide eest, isegi kui need on Müüja poolt viidatud.

7.5. Müüja ei vastuta, kui ekraanil nähtud kauba kuju, värvid ja teised parameetrid ei vasta kauba tegelikule väljanägemisele.

7.6. Kahju tekkimisel on süüdi olev pool kohustatud teisele poolele tekitatud kahjud korvama.

8. Informatsiooni saatmine

8.1. Ostja saadab kõik sõnumid ja küsimused müüja e-posti aadressile, mis on kirjas e-poe kontaktides.

9. Lõppsätted

9.1. Klient ja Müüja nõustuvad, et kogu Müüja veebilehel olev informatsioon (sealhulgas, kuid mitte ainult: eelnevalt kirjeldatud reeglid, tootjate informatsioon, pakutavate toodete ja teenuste omadused jms) on koos teiste teenuste ja garantiiga (selle olemasolul) edastatud Kliendile kirjalikul viisil.

9.2. Iga probleem, mis on tekkinud või pärineb ostu-müügilepingust, lahendatakse läbi lepingupoolte suhtluse. Kui kokkuleppele ei jõuta, lahendatakse vaidlus vastavalt Leedu Vabariigi seadusandluses ettenähtud korrale.